ชิ้นงานพลาสติกมีฟองอากาศเพราะความชื้น ควรแก้ไขอย่างไร?

สาเหตุที่มาของความชื้นในเม็ดพลาสติกและวิธีแก้ไข

Hopper Dryer เครื่องอบเม็ดพลาสติก

การฉีดพลาสติกขณะที่เม็ดพลาสติกมีความชื้นอยู่จะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ซึ่งผลของความชื้นทำให้เกิด
การเป็นฟองอากาศในชิ้นงาน การเป็นเส้นยาวตามเส้นทางการไหล หรือความขุ่นของชิ้นงาน ความชื้นที่ผสมอยู่ในเม็ดพลาสติกอาจมาจากความชื้นที่มีอยู่ในเม็ดพลาสติกใหม่
หรือเม็ดพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิล  หรือมาจากการที่เราปล่อยให้เม็ดพลาสติกสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนอากาศจะมีความชื้นสูงมาก  ดังนั้นก่อนการใช้เม็ดพลาสติกควรจะทำการอบไล่ความชื้นออกก่อนที่จะนำไปใช้งาน
     การอบไล่ความชื้นอาจใช้เครื่องอบความร้อนทั่วไป (Hopper Dryer) ซึ่งใช้อากาศภายนอกมาทำให้ร้อนแล้ววิ่งผ่านเม็ดพลาสติกที่อยู่ในฮอปเปอร์โดยอากาศร้อนจะวิ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบน   หรือใช้เครื่องอบไล่ความชื้นแบบอากาศแห้ง (Dehumidifier) เป็นการทำงานของอากาศเป็นระบบปิดที่มีการดูดความชื้นออกจากอากาศที่ผ่านการดูดความชื้นจากเม็ดพลาสติกออกก่อนที่จะนำไปทำให้ร้อนและกลับไปอบพลาสติกต่อไป ทำให้อากาศแห้งมากกว่าอากาศปกติ
และสามารถดูดความชื้นออกจากเม็ดพลาสติกได้มากกว่าเครื่องอบไล่ความชื้นแบบทั่วไป

เครื่องไล่ความชื้นแบบ 3 in 1 ที่มี Hopper Dryer อยู่ในตัว

การอบไล่ความชื้นสำหรับเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดจะใช้อุณหภูมิและเวลาในการอบที่ต่างกัน   ในการเลือกขนาดของฮอปเปอร์ที่ใช้ในการอบทำโดยการ
นำเวลาที่ต้องอบเม็ดพลาสติกกับปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกต่อชั่วโมงมาเป็นตัวกำหนดการเลือกขนาดของฮอปเปอร์ที่ใช้อบเม็ดพลาสติก
 เช่นเม็ดพลาสติกชนิด PC ที่ต้องอบด้วยอุณหภูมิ 100-120 องศาC นาน 3 ชั่วโมง หมายถึงเม็ดพลาสติกต้องอยู่ในฮอปเปอร์อบนาน  3  ชั่วโมง  หากมีการใช้เม็ดพลาสติก 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ต้องเลือกขนาดของฮอปเปอร์เป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 150 (3
x 50) กิโลกรัมจึงเพียงพอที่จะทำให้เม็ดพลาสติกถูกอบอยู่ในฮอปเปอร์นาน 3 ชั่วโมง ตัวอย่างสำหรับเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งของเม็ดพลาสติกชนิดต่าง
ๆ เป็นดังตาราง

ตารางแสดงอุณหภูมิและเวลาที่ต้องใช้ในการอบเม็ดพลาสติก

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

Picture of รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ