แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

เกริ่นนำ

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ  

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงานดังนี้

การหดตัวของชิ้นงาน ชิ้นงานจะเย็นเร็วแค่ไหน ความเครียดจะตกค้างอยู่ในชิ้นงานมากน้อยเพียงใด พื้นผิวของชิ้นงานที่ขึ้นรูป 

อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่สูงขึ้นจะเพิ่มระดับความเงาของผิวชิ้นงาน

ปัญหาที่พบ

ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา ปรับแก้แล้วไม่หาย


อุณหภูมิแม่พิมพ์ต้องคงที่และสามารถควบคุมได้เป็นสิ่งสำคัญ
เกทควรเป็นที่แรกเสมอพลาสติกจะแข็งตัว

สิ่งที่ควรระวังและสังเกตุ

step 1

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่สูงขึ้น

หากอุณหภูมิของแม่พิมพ์เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดก็ตามตลอดช่วงเวลาของการผลิตชิ้นงาน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการหดตัวของชิ้นงานที่ขึ้นรูป  

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่สูงขึ้นจะนำไปสู่การหดตัวของชิ้นงานภายหลังที่สูงขึ้น แต่ชิ้นงานมีเสถียรภาพมากขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิของแม่พิมพ์เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่เพิ่มเวลาการฉีดแช่ให้สอดคล้องกัน อาจทำให้มีการไหลย้อนกลับของพลาสติกจากแม่พิมพ์กลับเข้าสู่ทางวิ่ง(Runner) ทำให้เกิดการหดตัวที่ไม่แน่นอนได้

step 2

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นของสภาพแวดล้อม

ผลของชิ้นงานกับเวลาหล่อเย็น

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือความชื้นของสภาพแวดล้อมสามารถทำให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิของแม่พิมพ์ในระหว่างรอบการผลิต  

หากใช้ระบบหล่อเย็นส่วนกลางในการระบายความร้อนเครื่องฉีดพลาสติกหลายเครื่อง อุณหภูมิโดยรวมของระบบหล่อเย็นกลางจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องฉีดพลาสติกที่ทำงาน ณ เวลานั้น และอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

 การใช้ระบบหล่อเย็นส่วนกลางโดยไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเสริมนั้นจะไม่สามารถควบคุมให้อุณหภูมิแม่พิมพ์คงที่

step 3

การไหลของน้ำหล่อเย็นที่ไม่เพียงพอ

การใช้น้ำหล่อเย็นแบบศูนย์กลาง

การไหลของน้ำหล่อเย็นที่ไม่เพียงพอหรือเส้นทางการไหลยาวเกินไปอาจทำให้อุณหภูมิของแม่พิมพ์ผันผวนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสภาวะสมดุล

จากนั้นการทำงานของรอบเวลาในการฉีดพลาสติกจะทำให้เกิดความผันผวนของอุณหภูมิแม่พิมพ์อย่างมาก

step 4

ภาระการทำความเย็นที่ต่างกัน

ภาระการทำความเย็นที่ต่างกัน การหล่อเย็นในแต่ละส่วนอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน

เนื่องจากส่วนที่ใกล้เคียงกับเกทหรือส่วนที่มีความแตกต่างของความหนาบางชิ้นงานที่ขึ้นรูป อาจต้องการให้บางพื้นที่ของแม่พิมพ์ต้องการการหล่อเย็นมากขึ้น

เพื่อให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำความเย็นทุกส่วนของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยอัตราที่มีการหล่อเย็นที่เท่ากัน

step 5

อัตราการไหลของน้ำผ่านแม่พิมพ์ควรสูงพอ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด อัตราการไหลของน้ำผ่านแม่พิมพ์ควรสูงพอที่จะทำให้กระแสน้ำไหลวนแรง

การที่น้ำไหลวนแรงจะทำให้เกิดการปั่นป่วนของน้ำในช่องระบายความร้อนอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำที่ผนังของช่องระบายความร้อนมีอุณหภูมิเท่ากับน้ำที่อยู่ตรงกลางช่องระบายความร้อน  ช่วยให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หากอุณหภูมิขาเข้าและอุณหภูมิขาออกของน้ำแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าการอัตราการไหลของน้ำเย็นไม่เพียงพอ

step 6

ท่อน้ำเข้าแม่พิมพ์ใหญ่พอหรือไม่

ท่อน้ำเข้าแม่พิมพ์ใหญ่พอหรือไม่? หากแม่พิมพ์มีช่องระบายความร้อนที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อน้ำเข้าหรือข้อต่อ แสดงว่าการไหลของน้ำหล่อเย็นถูกปิดกั้นและทำให้การระบายความร้อนของแม่พิมพ์ไม่เพียงพอ

ในการทำงานผลิตชิ้นงานที่สำคัญมีความเที่ยงตรงสูง อาจต้องใช้การควบคุมอุณหภูมิน้ำในแต่ละโซนที่ทำความเย็นเข้ามาช่วยเพื่อให้อุณหภูมิในแต่ละโซนคงที่


โซลูชั่นแก้ปัญหา

การควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์นอกจากการระบายความร้อนออกจากแม่พิมพ์ด้วยหน้ำหล่อเย็นแล้ว ในการผลิตชิ้นงานบางประเภทต้องการใช้แม่พิมพ์ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนแทนความเย็นซึ่งเรียกว่า

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ ( Mold Temperature Controller)   

Mold Temperature Controller

โดยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์ มีหลายแบบ เช่นใช้น้ำเป็นตัวพาความร้อนจากเครื่องไปสู่แม่พิมพ์ซึ่งจะใช้ความร้อนได้ต่ำกว่า 100 องศาเซนเซียส    หากจะใช้ความร้อนที่สูงกว่า 100 องศาเซนเซียสขึ้นไปต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันเป็นตัวพาความร้อนเนื่องจากมีจุดเดือดที่สูงกว่าน้ำ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเทสสินค้า ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทประทานกิจฯ พร้อมยินดีให้บริการ

ช่องทางในการติดต่อ
LINE: @patankit-vho
Tel: 
02-869-8970-5

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

Picture of รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

วิธีเลือกเครื่องบดพลาสติก ให้เปลี่ยนขาดทุนเป็นกำไร

ค่าแรง ค่าไฟ ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่แพงขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้ผลิตต้องหันมาลดต้นทุนอย่างอื่นแทน และสิ่งที่ทำได้ง่าาย ทำได้ทันที คือการบดรีไซเคิลพลาสติก อย่างไรก็ตามหากเลือกเครื่องบดพลาสติกและใบมีดที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน นอกจากจะบดงานเป็นฝุ่นแล้ว ยังจะเปลืองไฟโดยใช่เหตุอีกด้วย แทนที่จะลดต้นทุน กลับกลายเป็นเพิ่มต้นทุน การทำความเข้าใจและเลือกเครื่องให้เหมาะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อ….

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ