ป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก ตอนที่ 1 การยึดแม่พิมพ์

ตอนที่ 1 การยึดแม่พิมพ์

ปัจจุบัน กระบวนการฉีดพลาสติก มีการปฏิบัติงานที่ถูกพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี

การให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เป็นวิธีป้องกันปัญหาภายในกระบวนการไดดีที่สุด

การยึดแม่พิมพ์ เป็นอีกกระบวนการที่สามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้ เช่น ปัญหาแม่พิมพ์ชำรุด, เครืองจักรชำรุด รวมทั้งอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเสนอข้อปฏิบัติที่ควรให้ความสำคัญ เพือป้องกันปัญหาต่างๆได้ดังนี้

1. ควรทำความสะอาดบริเวณแผ่นเพลทเครื่อง (Fitting face) และบริเวณแม่พิมพ์ (Die plate) ก่อนขันยึด

2. ใช้ขนาดสกรูยึดที่เหมาะสม ระยะเกลียว ( L ) ต้องมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ( d ) อย่างน้อย 1.5 เท่า

3. ยึดแม่พิมพ์ด้วยแรงที่เหมาะสม (ตัวอย่างอ้างอิงตามตาราง)

** การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการฉีดพลาสติกที่ได้มาตรฐานนั้นเป็ นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน

ประทานกิจเจริญ วีโฮ และ NPE มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยินดีคอยให้คำปรึกษาคุณเสมอ

หากคุณชอบบทความของเราที่สั้นๆ อ่านง่ายๆ และอัปเดทอยู่สม่ำเสมอ ติดตามเราได้ง่ายๆโดยใส่อีเมลล์ด้านล่างและกดปุ่มติดตามเลย 🙂

ศราวุธ สายทิพย์

ศราวุธ สายทิพย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูป และการบำรุงรักษาป้องกันเชิงรุก มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 20 ปีทั้งจากบริษัทข้ามชาติหลายแห่งจากญี่ปุ่น เช่น โตโย แมชชีนเนอรี่ และบริษัทในประเทศไทย ศราวุธจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก โดยตรง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท นิปปอน​ โปรเฟสชั่นนอล​ เอ็นจิเนีย​ริ่ง​ จำกัด​ (บริษัทในเครือ ประทานกิจกรุ๊ป)

Picture of ศราวุธ สายทิพย์
ศราวุธ สายทิพย์
ศราวุธ สายทิพย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการฉีดพลาสติกขึ้นรูป และการบำรุงรักษาป้องกันเชิงรุก มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 20 ปีทั้งจากบริษัทข้ามชาติหลายแห่งจากญี่ปุ่น เช่น โตโย แมชชีนเนอรี่ และบริษัทในประเทศไทย ศราวุธจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก โดยตรง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท นิปปอน​ โปรเฟสชั่นนอล​ เอ็นจิเนีย​ริ่ง​ จำกัด​ (บริษัทในเครือ ประทานกิจกรุ๊ป)

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ