ชิ้นงานติดในแม่พิมพ์ ควรทำอย่างไร?

การแก้ปัญหาชิ้นงานติดในแม่พิมพ์

การฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานแล้วชิ้นงานมีการติดขัดหรือไม่สามารถนำปลดออกจากแม่พิมพ์ฉีดได้อย่างสะดวก ถึงแม้ว่าชิ้นงานนั้นจะสมบูรณ์ไม่มีความบกพร่องเกิดขึ้นก็ตาม
 แต่จะเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อรอบเวลาในกระบวนการฉีด (Cycle time) อย่างมาก
เนื่องจากเครื่องฉีดไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ 

ซึ่งการที่ชิ้นงานไม่สามารถนำปลดออกจากแม่พิมพ์ฉีดทำให้เพิ่มเวลาในการทำงานของรอบการฉีด(Cycle time) มากขึ้น  

การติดขัดของชิ้นงานในแม่พิมพ์เกิดจากชิ้นงานมีการติดแน่นกับแม่พิมพ์มาก อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งในส่วนของแม่พิมพ์ฉีดที่มีการออกแบบไม่สมบูรณ์
 และ การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในการฉีดที่ไม่เหมาะสม เช่นแรงดันในการฉีดมากเกินไปทำให้เกิดแรงบีบอัดในโพรงแม่พิมพ์สูง
(Over packing) ทำให้ชิ้นงานติดแน่นกับแม่พิมพ์มาก แรงดันในการฉีดค้าง(Holding ) มากเกินไปหรือเวลานานเกินไป  อุณหภูมิหลอมเหลวพลาสติกสูงเกินไป
หรือการนำปลดชิ้นงานเร็วเกินไปในขณะที่ชิ้นงานยังไม่แข็งตัว 

 แนวทางแก้ไขสำหรับการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดเพื่อแก้ปัญหาการติดของชิ้นงานกับแม่พิมพ์สามารถทำได้ดังนี้

หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ Mould Release Agent

แนวทางการปรับตั้งค่าที่เครื่องฉีดพลาสติก

  1. ลดแรงดันฉีด (Injection pressure)
  2. ‍ลดความดันฉีดค้าง (Holding pressure)
  3. ลดเวลาที่ให้ความดันฉีดค้าง (Holding time)
  4. ลดอุณหภูมิฉีดของพลาสติก (Screw temperature)
  5. ลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์ (Mold temperature)
  6. ลดความเร็วฉีด (Injection speed)
  7. เพิ่มเวลาในการเย็นตัวของชิ้นงาน (Cooling time)
  8. ใช้น้ำยาหรือสารเคมีช่วยในการถอดแบบ (Mold release agents) เพื่อให้ผิวของแม่พิมพ์มีความลื่นทำให้ง่ายต่อการนำปลดชิ้นงาน
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

Picture of รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ