วิธีเลือกเครื่องบดพลาสติก ให้เปลี่ยนขาดทุนเป็นกำไร

ค่าแรง ค่าไฟ ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่แพงขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้ผลิตต้องหันมาลดต้นทุนอย่างอื่นแทน และสิ่งที่ทำได้ง่าย ทำได้ทันที คือการบดรีไซเคิลพลาสติก

หากเลือกเครื่องบดพลาสติกและใบมีดที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน นอกจากจะบดงานเป็นฝุ่นแล้ว ยังจะเปลืองไฟโดยใช่เหตุ

อย่างไรก็ตามหากเลือกเครื่องบดพลาสติกและใบมีดที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน แทนที่จะลดต้นทุน กลับกลายเป็นเพิ่มต้นทุน ดังนั้นการทำความเข้าใจและเลือกเครื่องให้เหมาะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

มารู้จักกับเครื่องบดพลาสติกกันก่อน (Plastic Crusher Machine)

เครื่องบดรีไซเคิลฟิลม์

เครื่องบดพลาสติกทำหน้าที่บดพลาสติกขนาดใหญ่ที่เป็นของเสียจากขบวนการผลิตเช่น การล้างสี (purging) sprue, gates, reject product ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle)
 
โครงสร้างหลักของเครื่องบดประกอบด้วย ฮอปเปอร์สำหรับป้อนพลาสติกที่ต้องการบด(feeding hopper) ห้องสำหรับบด (crushing chamber) ใบมีด (knife) ตะแกรง (screen plate) ถังเก็บ (lower hopper) และมอเตอร์

เครื่องบดพลาสติกใช้มอเตอร์สำหรับขับใบมีดที่ติดอยู่กับแกนหมุนให้หมุนด้วยความเร็วโดยใช้สายพานเป็นตัวส่งกำลัง ใบมีดที่หมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตัดกับใบมีดที่อยู่คงที่ ทำให้เกิดลักษณะเหมือนกรรไกเคลื่อนที่ วัสดุขนาดใหญ่จะถูกบดให้เป็นขนาดที่เล็กลง

พลาสติกที่บดแล้วหากมีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงจะถูกระบายผ่านรูตะแกรงไปยังถังเก็บ เราเลือกขนาดของรูของตะแกรงเป็นตัวกำหนดขนาดของพลาสติกที่บดแล้วให้เหมาะกับการนำไปใช้งานใหม่

เครื่องบดอาจ มีระบบป้องกันฝุ่น ป้องกันความร้อน และป้องกันมลภาวะทางเสียงประกอบอยู่ด้วย เครื่องบดพลาสติกถือเป็นส่วนสำคัญของการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ (recycle)

รูปแบบใบมีดของเครื่องบด

ใบมีดของเครื่องบดพลาสติกมีสองส่วนคือส่วนที่ติดอยู่กับที่ และส่วนที่หมุนเพื่อทำให้เกิดการตัดกันเหมือนกรรไกกับใบมีดที่ติดอยู่กับที่ คุณภาพของใบมีดขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะและขบวนการชุบแข็งที่นำมาผลิด ใบมีดที่ติดอยู่กับแกนหมุนแบ่งได้เป็นสองแบบใหญ่ตามรูปร่างของใบมีด

ใบมีดแบบ Claw
(แบบกรงเล็บ)

รูปแบบกรงเล็บ ที่ออกแบบให้ใบมีดเหลื่อมกันเพื่อกระจายแรงทำให้เกิดการเพิ่มแรงเฉือนของแต่ละใบมีด

 รูปแบบใบมีด

กรงเล็บ

เหมาะสำหรับพลาสติก

แข็ง หนา ใหญ่

ชนิดพลาสติกที่เหมาะ

ABS PE PP PVC

ตัวอย่างชิ้นงาน

ท่อ แผ่นพลาสติก พลาสติกขึ้นรูป,  พลาสติกที่เกิดจากการล้างสีของเครื่องฉีดหรือชิ้นงานที่เสีย ฯลฯ

ใบมีดแบบ Flat

เป็นใบมีดที่มีลักษณะเป็นแผ่นตรงหน้ากว้าง

รูปแบบใบมีด

แผ่นตรงกว้าง

เหมาะกับพลาสติก

พลาสติกที่อ่อน

ตัวอย่างชิ้นงาน

เป็นแผ่นบาง หลอดบาง สปรูที่ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก ขวดพลาสติก

แนวทางการพิจารณา
และวิธีเลือกเครื่องบดพลาสติก

 • ชนิดของวัสดุที่ทำการบด
  เครื่องบดพลาสติกทั่วไปจะใช้บดพลาสติกเท่านั้นไม่สามารถบดโลหะหรือวัสดุอื่นๆที่แข็งได้ พลาสติกเป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับเครื่องบดพลาสติก พลาสติกแข็งบางชนิดเช่น ไนลอน จะแข็งเกินไปสําหรับเครื่องบดมาตรฐานทั่วไป ต้องเลือกใช้เครื่องบดชนิดพิเศษ หรือม้วนฟิล์มพลาสติกไม่สามารถใช้โดยตรงโดยเครื่องบดทั่วไปต้องใช้เครื่องบดที่ทำหน้าที่เฉพาะ
 • ขนาดของพลาสติกที่บดแล้ว
  เครื่องบดพลาสติกจะมีตะแกรงอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นตัวยกำหนดขนาดของพลาสติกที่บดแล้วจะถูกส่งออกมา โดยทั่วไปขนาดเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 8-12 มม. หากต้องการขนาดที่เล็กลงอาจต้องสั่งเป็นกรณีพิเศษ
 • การจัดเก็บพลาสติกที่บดแล้ว
  พลาสติกที่บดแล้วอาจมีผงฝุ่นที่เกิดจากการบด หากมีจำนวนมากเกินไปอาจต้องใช้ Cyclone เพื่อทำหน้าที่แยกฝุ่นและ พลาสติกออกจากกัน และอาจมีการเพิ่มอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโลหะก่อนเข้า Cyclone  เพื่อแยกโลหะออกก่อนนำพลาสติกกลับไปใช้ใหม่

ประเด็นอื่นๆสำหรับการพิจารณา และวิธีเลือกเครื่องบดพลาสติก

 • ขนาดใหญ่ที่สุดของชิ้นงานที่ต้องการบดป้อนเข้าเครื่องได้หรือไม่?

 • พลาสติกที่บดแล้วต้องการสายพานลําเลียงหรือไม่?

 • การบดมีผงฝุ่นที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือไม่?

 • เหมาะสมกับสภาพการทํางานและอุณหภูมิหรือไม่?

เลือกไม่ถูก ว่าเครื่องบดและใบมีดแบบไหนเหมาะกับงานคุณ?

ไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องเดา เราช่วยเลือก ลองบดจริงฟรี!

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

Picture of รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ