แรงดันฉีด ความเร็วฉีดและแรงดันโฮลด์ต้องปรับอย่างไร?

แรงดันฉีดและความเร็วฉีดที่ต้องใช้ จะขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่ใช้ฉีดและสภาพของการฉีด แรงดันฉีดจะตั้งโดยแรงดันไฮดรอลิกส์(สำหรับเครื่องไฮดรอลิกส์) สำหรับเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เซอโวมอเตอร์อาจไม่จำเป็นต้องตั้งกำลังฉีดเนื่องจากเครื่องจะทำการควบคุมที่ความเร็วของการฉีดให้เป็นตามที่กำหนดโดยค่าแรงดันฉีดจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ การตั้งค่าแรงดันฉีดเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เซอโวมอเตอร์จะเปลี่ยนเป็นค่าการลิมิตสูงสุดที่ใช้ในการฉีด เมื่อฉีดจบจะเปลี่ยนเป็นการโฮล(Hold) แรงดันโฮลจะใช้หลังการฉีดซึ่งจะต้องมากพอเพื่อที่จะฉีดพลาสติกเข้าสู่โพรงแม่พิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

เพื่อชดเชยการยุบตัวของพลาสติกที่เย็นตัวลงซึ่งในช่วงโฮลนี้จะใช้การควบคุมแรงดันเป็นหลักร่วมกับเวลาไม่มีการควบคุมความเร็ว แรงดันโฮลนี้อาจจะแตกต่างกันสำหรับแม่พิมพ์ชุดเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความเร็วฉีด อุณหภูมิของน้ำพลาสติก และรูปร่างของหัวฉีด

Copyrights by PATANKIT CHAROEN (2529) Co., Ltd.

การตั้งความเร็วฉีดต้องสัมพันธ์กับขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน และควรมีความเร็วสูงเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกเย็นตัวก่อนที่จะไหลเข้าจนเต็มแม่พิมพ์ 

แต่หากความเร็วฉีดสูงเกินไปจะทำให้พลาสติกที่ไหลผ่านเกทซึ่งเป็นรูขนาดเล็กเกิดความร้อนมากขึ้นจนเกิดเป็นรอยไหม้

 แรงดันฉีดต้องสูงพอที่จะแน่ใจได้ว่าจะไม่ทำให้ความเร็วฉีดลดต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ระหว่างกระบวนการฉีดทั้งหมด(การตรวจสอบความเร็วฉีดและแรงดันฉีดสามารถตรวจสอบได้จากกราฟแสดงการฉีดในแต่ละไซเคิลซึ่งบางเครื่องจะมีฟังชันนี้ให้)  ถ้าความเร็วฉีดลดลงไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดการฉีด แสดงว่าแรงดันฉีดต่ำเกินไปต้องเพิ่มแรงดันฉีดขึ้น   การปรับความเร็วฉีดเพิ่มขึ้นควรปรับแรงดันฉีดให้สูงขึ้นเพียงพอกับการใช้งานของความเร็วที่เพิ่มขึ้น ในการใช้งานเราสามารถตั้งแรงดันฉีดให้สูงกว่าความต้องการใช้งานได้(สำหรับเครื่องไฮดรอลิกส์) ซึ่งไม่มีผลในช่วงของการฉีด   แต่แรงดันฉีดจะมีผลในช่วงที่พลาสติกเข้าจนเต็มแม่พิมพ์แล้วแรงดันฉีดสูงจะทำให้เกิดการแลบของชิ้นงานได้ การปรับแรงดันฉีดควรปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาหรือระยะที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิด Overpacking หรือเกิดการแลบของชิ้นงานในโพรงของแม่พิมพ์นั่นคือในจังหวะที่สุดท้ายก่อนฉีดเต็มต้องมีการลดความเร็วและแรงดันฉีดลงแล้วใช้การควบคุมที่แรงดันโฮลแทน

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

Picture of รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน

เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไป

ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน ทำให้…

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ