วิธีผสมสีเม็ดพลาสติกโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคน

เกริ่นนำ

การผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ใช้วิธีการฉีดขึ้นรูปนั้น เม็ดพลาสติกที่นำมาใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกเป็นประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ซึ่งใช้ความร้อนในการหลอมละลายและฉีดเข้าไปในโพรงแม่พิมพ์ (Mold) และรอให้เย็นจนแข็งตัวจึงนำออกจากโพรงแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพจะใช้เม็ดพลาสติกใหม่ ซึ่งอาจมีการผสมเม็ดสีต่างๆเพื่อความสวยงามของชิ้นงาน 

หากชิ้นงานที่ผลิตมีมูลค่าต่ำหรือไม่ต้องการคุณภาพสูงอาจจะมีการใช้พลาสติกที่เป็นแบบรีไซเคิลมาผสมกับเม็ดพลาสติกใหม่ตามอัตราส่วน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้ได้ชิ้นงานที่ต้องการ 

ปัญหาที่พบ

ในการผสมระหว่างเม็ดสีกับพลาสติกใหม่ หรือระหว่างพลาสติกใหม่กับพลาสติกรีไซเคิล จะต้องมีความสม่ำเสมอคงที่ตลอดการผลิต เพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาคงที่สม่ำเสมอทุกชิ้นงาน  เดิมจะใช้คนทำการตวงหรือการชั่งน้ำหนักให้ได้อัตราส่วนที่กำหนดแล้วใส่ในถังของเครื่องผสมเพื่อกวนให้เข้ากัน แล้วจึงนำพลาสติกที่ผสมแล้วไปเทลงฮอปเปอร์บนเครื่องฉีดเพื่อป้อนให้การผลิตชิ้นงานต่อไปซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ใช้แรงงานคนจำนวนมากและใช้พื้นที่และก่อให้เกิดฝุ่นภายในโรงงาน


โซลูชั่นแก้ปัญหา

ปัจจุบันมีเครื่องมีออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทำหน้าที่แทนคนในการชั่งหรือตวงตามอัตราส่วนที่กำหนดและทำกวนผสมให้เข้ากันแบบอัตโนมัติ (Volumetric Dosers and Mixing Device ) และติดตั้งอยู่บนฮอปเปอร์ของเครื่องฉีดทำให้สามารถป้อนพลาสติกที่ผสมแล้วเข้าไปที่สกรูของเครื่องฉีดได้เลย 

เครื่องผสมสีอัตโนมัติด้วยหลักปริมาตริ

การทำงานของเครื่องจะทำการจ่ายเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดโดยร่องเกลียวของสกรูที่หมุนด้วยความเร็วรอบที่กำหนดแตกต่างกันในแต่ละสกรู (หากอัตราส่วนที่แตกต่างกันมากๆอาจใช้อัตราทดของสกรูเข้ามาช่วย) ทำให้เกิดอัตราการไหลของเม็ดพลาสติกเป็นอัตราส่วนตามที่ต้องการ

การกำหนดค่ากำหนดได้แบบตัวเลข  การผสมกันของเม็ดพลาสติกเป็นแบบอัตราส่วนปริมาตร หากต้องการผสมในเชิงน้ำหนักต้องทำการแปลงค่าปริมาตรของเม็ดพลาสติกแต่ละชนิดเป็นน้ำหนักจะได้อัตราส่วนของน้ำหนัก  เครื่องสามารถทำการผสมเม็ดพลาสติกได้หลายชนิดขึ้นกับจำนวนสกรูที่ติดตั้งในเครื่อง

เครื่องผสมด้วยการชั่งน้ำหนักโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้แรงงาน

การใช้เครื่องตวงและผสมแบบอัตโนมัติมีข้อดีคือ

  • สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ
  • ไม่ต้องใช้คนคอยเติมเม็ดพลาสติกเนื่องจากใช้เครื่องดูดเม็ดแบบอัตโนมัติจากถุงหรือจากถังเก็บ
  • ประหยัดพื้นที่ ไม่ต้องใช้ถังผสมที่มีขนาดใหญ่
  • ลดการเกิดฝุ่นในโรงงาน จากการใช้ถังผสม
  • ลดการเพิ่มความชื้นที่เกิดขึ้นในเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วจากการใช้ถังผสมขนาดใหญ่  
  • มีอัตราการผสมคงที่

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการเทสสินค้า ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทประทานกิจฯ พร้อมยินดีให้บริการ

ช่องทางในการติดต่อ
LINE: @patankit-vho
Tel:
02-869-8970-5

เลือกไม่ถูก ว่าเครื่องบดและใบมีดแบบไหนเหมาะกับงานคุณ?

ไม่ต้องเสี่ยง ไม่ต้องเดา เราช่วยเลือก ลองบดจริงฟรี!

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ

ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ
ร.ศ. อุดม จีนประดับ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ท่านจบการศึกษาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากฝรั่งเศส (MS.AVIONIQUE) ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผ.อ.สำนักหอสมุดกลาง และผ.อ.สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ท่านยังได้ให้ความกรุณาเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเทคนิควิทยาการให้กับบริษัทในเครือประทานกิจกรุ๊ปมาโดยตลอดกว่า 25 ปีแล้ว

สาระน่าสนใจอื่นๆ:

แก้ชิ้นงานบิดงอ เสียรูป หลังฉีดง่ายๆ แค่รู้วิธีปรับค่าสำคัญตอนชาร์จฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติก หลังจากขั้นตอนการฉีดและโฮลจนพลาสติกเต็มแม่พิมพ์แล้ว ชิ้นงานที่อยู่ในแม่พิมพ์ยังคงร้อนเกินไปที่จะนำออกจากแม่พิมพ์ จะมีขั้นตอนการทําความ…

แก้ไม่หาย! ชิ้นงานหดตัว แข็งตัว ไม่คงที่ ผิวขุ่น ไม่เงา แก้ด้วยเคล็ดลับการปรับอุณหภูมิแม่พิมพ์

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ไม่เหมือนกับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นที่ใหลเข้าแม่พิมพ์ แต่เป็นอุณหภูมิของโพรงแม่พิมพ์ที่แท้จริงหลังจากที่คงที่แล้ว

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลอย่างมากกับการฉีดและคุณภาพของชิ้นงาน โดยส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานในหลายๆ ด้าน เช่นการแข็งตัวพลาสติก การหดตัว อาจมีผลทั้งทางบวกและทางลบ

อุณหภูมิแม่พิมพ์มีผลกับการฉีดและชิ้นงาน…

ออกแบบรอยเส้นเชื่อม (Weld Line) ยังไง ให้เชื่อมพลาสติกด้วยอัลตร้าโซนิคได้ง่ายและไร้ของเสีย

การออกแบบรอยเส้นเชื่อมของชิ้นงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลโดยตรงต่อผลงาน ว่าเชื่อมแล้วติดดีระดับโมเลกุล (Molecular Bonding) ติดกันน้ำกันฝุ่น (Hermatic Seal) หรือไม่? การออกแบบที่ดี นอกจากทำให้ชิ้นงานติดดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เชื่อมง่ายและลดของเสียได้อีกด้วย

อย่าพลาด!

อัปเดททุกอาทิตย์ สาระที่เกียวเนื่องกับอุตสาหกรรมพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีออโตเมชั่นใหม่ๆ เกร็ดความรู้ต่างๆ ติดตามเราเลยวันนี้


เราไม่มีนโยบาย Spam อีเมลล์ลูกค้า เราคัดเฉพาะบทความที่เป็นประโยชน์เท่านั้น และอีเมลล์จะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีการแชร์ออกนอกระบบ