ป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการฉีดพลาสติก ตอนที่ 1 การยึดแม่พิมพ์

ตอนที่ 1 การยึดแม่พิมพ์ ปัจจุบัน กระบวนการฉีดพลาสติก มีการปฏิบัติงานที่ถูกพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี การให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เป็นวิธีป้องกันปัญหาภายในกระบวนการไดดีที่สุด การยึดแม่พิมพ์ เป็นอีกกระบวนการที่สามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้ เช่น ปัญหาแม่พิมพ์ชำรุด, เครืองจักรชำรุด รวมทั้งอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นในหัวข้อนี้จะเสนอข้อปฏิบัติที่ควรให้ความสำคัญ เพือป้องกันปัญหาต่างๆได้ดังนี้ 1. ควรทำความสะอาดบริเวณแผ่นเพลทเครื่อง (Fitting face) และบริเวณแม่พิมพ์ (Die plate) ก่อนขันยึด 2. ใช้ขนาดสกรูยึดที่เหมาะสม ระยะเกลียว ( L ) ต้องมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ( d ) อย่างน้อย 1.5 เท่า 3. ยึดแม่พิมพ์ด้วยแรงที่เหมาะสม (ตัวอย่างอ้างอิงตามตาราง) ** การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกระบวนการฉีดพลาสติกที่ได้มาตรฐานนั้นเป็ นสิ่งสำคัญควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน ประทานกิจเจริญ วีโฮ และ NPE มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยินดีคอยให้คำปรึกษาคุณเสมอ หากคุณชอบบทความของเราที่สั้นๆ อ่านง่ายๆ และอัปเดทอยู่สม่ำเสมอ ติดตามเราได้ง่ายๆโดยใส่อีเมลล์ด้านล่างและกดปุ่มติดตามเลย 🙂