นับจากปี 2524 เป็นต้นมากลุ่มบริษัทในเครือประทานกิจโฮลดิ้งได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำใน วงการพลาสติกโลก (ในปี 2554 นี้ เราได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 30) ควบคู่ไปกับ การพัฒนาของเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยโดยตลอดมา...